Bericht

Nieuwsbrief bewoners Centrumeiland - 23 april 2021

Geplaatst op 23 april 2021, 08:37 uur

Beste bewoner(s),

Dit is de online editie van de bewonersnieuwsbrief Centrumeiland. We praten je graag bij over het laatste nieuws, de voortgang van het project en de aankomende werkzaamheden op het eiland.

Aanleg tijdelijk voetpad naar Pampuslaan
We gaan een tijdelijk voetpad maken tussen Centrumeiland en de Pampuslaan. Met dit pad maken we het strand tijdens het komende strandseizoen snel en makkelijk bereikbaar. Er komt tussen de tijdelijke parkeerplaats in blok 5 en de Pampuslaan een verhard pad te liggen ter hoogte van de huidige skatebaan. Het pad sluit aan op het voet- en fietspad dat langs de Pampuslaan loopt.

In de week van 26 april gaan we starten met de aanleg van het tijdelijke voetpad. We verwachten dat het pad in de week van 3 mei klaar is en gebruikt kan worden. Als het pad eenmaal in gebruik is houden we in de gaten of het niet tot parkeeroverlast leidt van strandbezoekers.
Na afloop van het strandseizoen sluiten we het pad weer af zodra we starten met de aanleg van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de bouwblokken aan de Pampuslaan.

Nieuwe website voor het maken van een melding openbare ruimte
In de vorige nieuwsbrief hebben we een link gedeeld voor het maken van een melding openbare ruimte. Deze link is inmiddels niet meer in gebruik. Meldingen en klachten over de afvalcontainers en afvalinzameling kan je voortaan doen via de volgende webpagina: https://meldingen.amsterdam.nl

Hoe komt de nieuwe speeltuin er uit te zien?
We gaan in blok 3 een tijdelijke speelplek maken op Centrumeiland voor de kinderen tot ongeveer 12 jaar. We willen de keuze voor de speeltoestellen en de inrichting van de speelplek samen met de kinderen bepalen in een mini participatietraject. We willen dit in mei buiten op locatie gaan organiseren.

Hierbij willen we de kinderen op Centrumeiland tot ongeveer 12 jaar uitnodigen om hier aan mee te doen. Heb je kinderen die het leuk vinden om mee te denken over de nieuwe speelplek? Stuur dan een mailtje naar de omgevingsmanager met de naam en leeftijd van je kind(eren).
Hiernaast zijn we ook op zoek naar twee of drie ouders die hier als begeleider bij aanwezig willen zijn. In verband met de Corona maatregelen is het helaas (nog) niet mogelijk om de activiteit binnen te organiseren en om alle ouders hierbij aanwezig te laten zijn.

Meldingen onveilige oversteek kruising Muiderlaan
Er zijn meerdere meldingen binnengekomen van bewoners die zich zorgen maken over de veiligheid van de voetgangers- en fietsersoversteek bij de verkeerslichten op de Muiderlaan. De kruising valt niet onder het projectgebied, maar onder de verantwoordelijkheden van de gemeentelijke diensten die alle wegen in de stad beheren en onderhouden. Zij gaan ook over de afstelling van de verkeerslichten en veiligheidsmaatregelen.
We hebben de meldingen intern doorgestuurd naar de verantwoordelijke diensten en gevraagd om dit op te pakken. Wij houden als projectteam vinger aan de pols.

Omdat deze kruising buiten het projectgebied valt, kunnen wij als projectteam meldingen niet in behandeling nemen. Als je een melding wilt maken over deze kruising dan kan dit ook via een melding openbare ruimte: https://meldingen.amsterdam.nl

Vernieuwde projectpagina Centrumeiland
We hebben de projectpagina van Centrumeiland op de website van de gemeente vernieuwd. Je vindt op de projectpagina actuele informatie, nieuwe foto’s en filmpjes over Centrumeiland. Je komt op de vernieuwde projectpagina via: https://www.amsterdam.nl/projecten/ijburg/deelprojecten-ijburg/centrumeiland/

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen? Of heb je suggesties voor onderwerpen waar je in de toekomst graag over geïnformeerd wilt worden? Óf wil je deze nieuwsbrief voortaan ook per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar de omgevingsmanager: Martijn Kruijf op m.kruijf@amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Martijn Kruijf
Omgevingsmanager IJburg
Gemeente Amsterdam

Illustration
 
Deel dit: