Bericht

Oproep voor deelnemers klankbordgroep Centrumeiland bewoners

Geplaatst op 26 juli 2021, 12:51 uur

Na de zomervakantie starten we een klankbordgroep voor Centrumeiland bewoners, getiteld ‘Eilandraad’. De keuze voor de naam ‘Eilandraad’ is bedoeld met een knipoog. Het is geen ‘raad’ in de betekenis van een besluitvormend orgaan. Het doel van de ‘Eilandraad’ is om structureel te toetsen hoe de uitvoering op Centrumeiland door jullie als bewoners wordt ervaren en om te inventariseren waar behoefte aan is. In de ‘Eilandraad’ worden vragen gesteld als: ‘zitten we op de goede weg?’ en ‘zou er iets anders moeten / kunnen?’ In de ‘Eilandraad’ bespreken we alleen zaken die in het algemeen belang zijn voor alle bewoners op Centrumeiland.

Heb je interesse om deel te nemen aan de ‘Eilandraad’? Stuur dan een e-mail met daarin je naam en adres naar de omgevingsmanager: m.kruijf@amsterdam.nl. We zijn op zoek naar één deelnemer per blok of per straat. Bij veel animo worden de deelnemers via loting gekozen.  

Illustration
 
Deel dit: