Bericht

Tijdelijke fysieke maatregelen Van Gamerenstraat na meldingen van overlast

Geplaatst op 1 oktober 2021, 13:45 uur
Illustration

We hebben de afgelopen maanden meerdere meldingen ontvangen van overlast door bouwtransporten. Vrachtwagens staan in de Van Gamerenstraat ter hoogte van kavel 11-01 stil en blokkeren soms de ingang naar de parkeergarage. Ook wordt er op dit stuk van de Van Gamerenstraat vaak te hard en tegen het verkeer in gereden. Tot slot, wordt de bocht vanaf de Woiskistraat / Cola Debrotstraat over het trottoir afgesneden.

Wij gaan in de loop van volgende week een aantal tijdelijke fysieke maatregelen gaan nemen om bouwtransporten in dit deel van de Van Gamerenstraat te weren en de overlast te verminderen:

1) We plaatsen legoblokken (dit zijn grote betonblokken in de vorm van Legosteentjes) aaneengesloten langs een deel van de Cola Debrotstraat zodat voertuigen daar de bocht niet meer kunnen afsnijden.

2) Vanaf de kruising Van Gamerenstraat / Cola Debrotstraat maken we de weg ter hoogte van kavel 11-01 smaller. De weg wordt hier 4 meter breed waardoor er geen ruimte meer is om langs de weg stil te staan of hard te rijden. De weg van 4 meter blijft breed genoeg voor een voertuig en een fietser om elkaar veilig te passeren.
De toegang tot de parkeergarage van kavel 11-01 blijft bereikbaar en er is voldoende ruimte om te bocht te nemen.

3) Verderop in de straat plaatsen we tot aan de kruising met de Virginiastraat losse legoblokken die dwars op de weg staan. We plaatsen de blokken hier niet aangesloten omdat aannemers van blok 11 met een busje moeten kunnen laden en lossen bij hun kavel.
Ook hier wordt de weg 4 meter breed en daardoor ontmoedigen we bouwverkeer - vanaf de Strandeilandlaan- om rechtdoor te rijden.
Bij de kruising met de Virginiastraat plaatsen we een geel bord dat bouwverkeer via de betonplatenbaan omleidt.

Om er voor te zorgen dat de legoblokken ook in het donker goed zichtbaar zijn, brengen we reflectoren aan op de legoblokken. Deze reflectoren kunnen volgende week waarschijnlijk nog niet geleverd worden. Daarom zetten we tijdelijk rood-wit gestreepte reflecterende schildjes neer.

In het bijgevoegde kaartje ziet u (indicatief) hoe we de legoblokken gaan plaatsen. De maatregelen zijn tijdelijk en we kijken de komende tijd of ze voldoende werken. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager: Martijn Kruijf, m.kruijf@amsterdam.nl. 

Deel dit: