Bericht

Aanleg straatverlichting Centrumeiland

Geplaatst op 11 november 2021, 14:47 uur
Illustration

We gaan starten met de aanleg van de straatverlichting tussen blok 4 t/m 9 en tussen blok 11 en 12. In de week van 15 november leggen we de ondergrondse kabels aan en in de week van 22 november plaatsen we vervolgens de lichtmasten (ook wel ‘lantaarnpalen’ genoemd).

Om de lichtmasten te kunnen plaatsen zetten we kleine stukken langs de weg af en graven we gaten met een graafmachine. Het graven produceert geluid, maar we dat deze werkzaamheden nauwelijks tot geen hinder voor de omgeving op zal leveren. Alle straten waar langs gewerkt wordt blijven normaal toegankelijk.

De werkzaamheden duren tot vrijdag 26 november. Er kunnen zich uiteraard nog (weers)omstandigheden voordoen die deze planning beïnvloeden.

De straatverlichting tussen blok 1 tot en met 3 wordt pas later aangelegd. We moeten eerst nog de kabels en leidingen en bouwwegen rond deze bouwblokken aanleggen. Dit zal naar verwachting eind 2022 zijn.

Deel dit: