Bericht

Privaatrechtelijke toetsdata in 2023

Geplaatst op 1 december 2022, 00:00 uur
Illustration

Beste zelfbouwers,

De data voor de privaatrechtelijke toetsen in 2023 zijn bekend! Op de volgende data in 2023 vindt de privaatrechtelijke toets plaats:

23 januari 2023
20 februari 2023
27 maart 2023
24 april 2023
22 mei 2023
26 juni 2023
4 september 2023
9 oktober 2023
13 november 2023
11 december 2023
15 januari 2024


Wij kunnen uw ontwerp alleen in behandeling nemen als u twee weken voorafgaand aan een nieuw toetsmoment uw ontwerp in dient. Het projectteam heeft deze tijd nodig om uw ontwerp goed te kunnen doornemen en beoordelen. U dient uw ontwerp in via de mail aan zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl, onder vermelding van ‘privaatrechtelijke toetsaanvraag ontwerp’. Vermeldt hierbij ook uw kavelnummer. U ontvangt puntsgewijs de bevindingen van de toets binnen 5 werkdagen na de toetsingsdatum. Als u een akkoord heeft op uw ontwerp, ontvangt u de toetstabel in pdf voorzien van ‘privaatrechtelijk akkoord’ en kunt u een omgevingsvergunning indienen.

Mochten er aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn, dan dient u het aangepaste ontwerp inclusief uw reactie op de opmerkingen verwerkt in de tabel uiterlijk twee weken voor het volgend geplande toetsmoment in. U hoort binnen 5 werkdagen na de toetsingsdatum of uw ontwerp akkoord is of dat er alsnog aanpassingen nodig zijn.

Vragen kunnen gesteld worden via zelfbouwcentrumeiland@amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Team Zelfbouwcentrumeiland

Deel dit: