Bericht

Onderzoek gevolgen nieuwe windmolens voor omgeving

Geplaatst op 22 februari 2023, 12:06 uur
Illustration

Amsterdam laat een groot onderzoek doen naar de mogelijke gevolgen van nieuwe windmolens op de omgeving. Op maandag 13 maart van 19.30 uur tot 20.30 uur is hierover een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we over het onderzoek. Ook vertellen wij hoe u kunt reageren op de onderzoeksopzet.

Amsterdam heeft in 2021 een aantal gebieden aangewezen waar misschien windmolens geplaatst kunnen worden. Deze gebieden heten zoekgebieden. We laten uitgebreid onderzoeken of deze zoekgebieden geschikt zijn voor windmolens. Als uit het onderzoek blijkt dat een windmolen op een bepaalde plek te veel schade aan mens en natuur kan veroorzaken, dan komt daar geen windmolen.

Noorder IJ-Plas/Cornelis Douwesterrein
Het zoekgebied Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein in Amsterdam Noord wordt niet meegenomen in dit onderzoek. Dit traject loopt namelijk ver vooruit op de andere zoekgebieden. Hier is al zorgvuldig onderzoek gedaan naar eventuele gevolgen voor de omgeving.

Onderzoek
Het onderzoek dat Amsterdam laat uitvoeren, heet een plan-milieueffectrapport, of een plan-MER. In dit plan-MER worden onder andere mogelijke gevolgen voor gezondheid en natuur onderzocht. Zo helpt het plan-MER om te bepalen welke zoekgebieden het meest geschikt zijn om windmolens te plaatsen.

Wat en hoe
Voordat het onderzoek begint, komt er een lijst met wat er allemaal onderzocht gaat worden en hoe we dat willen doen. Dat heet een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 maart leggen we uit wat er precies in de NRD staat.

De notitie lezen
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt op 22 februari openbaar gemaakt. Iedereen die dat wil, kan de notitie lezen:

Geef uw mening
Denkt u dat er iets ontbreekt, of dat een bepaald thema anders onderzocht moet worden? Dan kunt u een reactie geven. Dat kan tussen 22 februari en 4 april. Zo oefent u invloed uit op de opzet van het onderzoek. Tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 13 maart leggen wij ook uit hoe u kunt reageren.

Lees hoe u kunt reageren

Aanmelden
U kunt zich op amsterdam.nl/windenergie aanmelden voor de online bijeenkomst. Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u via e-mail een link voor de online bijeenkomst. Ook kunt u hier vanaf 14 maart de informatiebijeenkomst terugkijken.

 

Deel dit: