Bericht

Verlengen spoor IJtram

Geplaatst op 20 april 2023, 12:55 uur
Illustration

Op 4 mei 2023 starten op Centrumeiland de werkzaamheden om het tramspoor van de IJtram, tram 26, te verlengen naar Strandeiland. Dit is het eerste stuk trambaan dat we aanleggen. Het ligt op de Pampuslaan, naast de bestaande asfalt rijweg en tussen de 2 toekomstige bruggen op Centrumeiland.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • Werk in de ondergrond voor kabels, leidingen en afwatering
  • Fundering maken voor de trambaan
  • Aanbrengen van tramspoor, kabels en elektriciteitskasten
  • Plaatsen van bovenleidingmasten
  • Aanbrengen van verharding op de trambaan
  • Aanleggen van haltes

De werkzaamheden duren tot en met 18 augustus. We werken overdag tussen 07.00 en 16.00 uur.

Hinder
We werken binnen een afgesloten werkterrein. Sommige werkzaamheden, zoals het funderen van de bovenleidingmasten en het slijpen van het spoor, geven geluidshinder. Deze werkzaamheden starten na 08.00 uur.

Twee projecten op Centrumeiland
Naast de werkzaamheden voor de aanleg van het tramspoor, start binnenkort de bouw van de Annemie Wolffbrug en de Lee Millerbrug. Voor vragen en opmerkingen over de bouw van de bruggen kunt u terecht bij Carin Bosboom, omgevingsmanager voor de bruggen, telefoon: 06 8351 5465.

Haveneiland en Strandeiland
Als het werk aan het tramspoor op het Centrumeiland is afgerond, start de aanleg van het tramspoor op de Pampuslaan (Haveneiland). Deze werkzaamheden zijn van september 2023 tot eind januari 2024. Daarna verlengen we het tramspoor naar Strandeiland. Vanaf december 2025 rijdt de tram door naar Strandeiland.

Contact IJtram
Vragen over de verlenging van de IJtram? Neem contact op met Linda Kint, omgevingsmanager, Verlenging.IJtram.IB@amsterdam.nl of
06 2850 4174.

Illustration
Planning verlenging IJtram. Klik op de kaart om te vergroten.
Deel dit: