Bericht

Tender Strandeiland: 344 woningen, supermarkt en gezondheidscentrum

Geplaatst op 15 mei 2023, 15:54 uur
Illustration

Strandeiland is bijna klaar voor de bouw van nieuwe woningen. Om die woningen en voorzieningen te bouwen, zoekt de gemeente Amsterdam een marktpartij voor de bouwkavels M1a, M2a, M2b en M3a in de Muidenbuurt. Het gaat om maximaal 344 woningen in het middensegment (huur) en vrije sector (huur en koop), een supermarkt, horeca, detailhandel en een gezondheidscentrum met buurtteamlocatie en een apotheek. Er wordt geparkeerd in een buurthub waar elektrisch deelvervoer wordt aangeboden en waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Een tender is een openbare selectieprocedure. Ontwikkelaars kunnen hierop reageren om woningen op Strandeiland te bouwen. Meer informatie op TenderNed.

De bouwkavels liggen in het entreegebied van het eiland, het toekomstige centrum van de Muidenbuurt op Strandeiland. Het betreft een bijzondere opgave, omdat de gebouwen een mix moeten zijn van wonen, werken, winkelen en ontmoeten. Daarnaast vormt duurzaamheid een belangrijk thema bij de ontwikkeling van Strandeiland. Daarom worden inschrijvers uitgedaagd om nul-op-de-meter-woningen te bouwen en om de milieubelasting van de bouwmaterialen te verminderen.

Ambitiebonus voor grotere gezinswoningen
De bouwvelden M1a, M2a, M2b en M3a bestaan uit meerdere kavels waarop maximaal 344 woningen kunnen komen.  De nadruk ligt op grotere middeldure huurwoningen voor gezinnen. Om aan deze opdracht te voldoen, kan de winnende partij aanspraak maken op een financiële woningbouwimpuls in de vorm van een ‘ambitiebonus’.

Selectie
De tenderprocedure bestaat uit 2 rondes: een voorselectie en een definitieve selectie. De gunningscriteria zijn duurzaamheid, programma, ruimtelijke kwaliteit, team en ervaring, en integraliteit van het plan. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot en met 8 september 2023, 17.00 uur inschrijven voor de tender. Het gunningsmoment staat gepland op 22 maart 2024.

Strandeiland: een nieuwe stadswijk voor ruim 20.000 Amsterdammers
Strandeiland wordt met 8.000 woningen een van de grootste toekomstige stadswijken. Het wordt een eiland met veel contact met het water, een stadsstrand van 750 meter, 6 bruggen, een haven en een natuurbaai. Een plek voor jong en oud, en vooral voor gezinnen om te wonen, werken en ontspannen. De aanleg en ontwikkeling van het eiland gebeurt zo duurzaam mogelijk. Kijk voor meer informatie op: amsterdam.nl/strandeiland

Strandeiland in beeld


Deel dit: