Bericht

Bouw Annemie Wolffbrug en Lee Millerbrug

Geplaatst op 30 mei 2023, 16:12 uur
Illustration

Aannemer Mobilis is gestart met de voorbereidingen voor de bouw van de Annemie Wolffbrug en de Lee Millerbrug. De 2 bruggen worden tegelijk gebouwd. Hierdoor zorgen we ervoor dat in 2026 al het verkeer en de tram naar Strandeiland kan rijden. De bouw van de bruggen geeft hinder. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Geluidsoverlast
Bij de bouw van de Annemie Wolffbrug worden damwanden ingetrild en het oude landhoofd gesloopt. Dat geeft geluidshinder voor de omwonenden. Het intrillen van de damwanden voor de Annemie Wolffbrug start in juli.

Bouwverkeer
Al het verkeer naar de bouwterreinen rijdt via de Muiderlaan en de Strandeilandlaan of via de Muiderlaan en de Pampuslaan. Van 1 mei tot en met 30 september wordt alleen via de Strandeilandlaan gereden. Vooral in de eerste periode van de bouw van de Annemie Wolffbrug is er veel verkeer om het zand af te voeren. Dit verkeer wordt bij de ingang van het bouwterrein op de Muiderlaan begeleid door verkeersregelaars. Op tijdstippen dat kinderen van en naar school gaan, zijn er ook verkeersregelaars op de Strandeilandlaan.

Contact
Voor vragen of klachten over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Carin Bosboom, omgevingsmanager voor de bruggen op IJburg via 06 8351 5465 of c.bosboom@amsterdam.nl 

Deel dit: