Bericht

Zeldzame dieren op Strandeiland, het nieuwste stukje stad

Geplaatst op 31 mei 2023, 16:28 uur
Illustration

Strandeiland lijkt op een onbewoond eiland, maar je ziet er tal van dieren en planten. Zoals de zeearend, de velduil en de otter, de ringslang en de vos. Er broeden zeldzame vogels. Ook zijn er veel dwergvleermuizen, oeverzwaluwen en vlinders. De tijdelijke natuur krijgt hier een duwtje, met succes. Bekijk de foto’s en video.

Strandeiland is het vijfde eiland van IJburg. Het ligt er, en gaat bebouwd worden. Het duurt nog zeker tot 2040 tot Strandeiland helemaal af is. Straks staan hier 8.000 nieuwe woningen voor 20.000 Amsterdammers. Tot die tijd geven we de natuur een zetje.

Bloemen en rietmoeras
We helpen de natuur bijvoorbeeld met speciale aanplant, van bloemenstroken en rietmoeras. Zo kunnen allerlei planten en dieren zich voortplanten rond het IJmeer. Het zorgt voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor alles wat groeit en bloeit op IJburg. We onderzoeken de stand van de natuur hier elk jaar.

Vlinders en vogels
Er is een bloemenweide. Een stuk nieuw land ingezaaid met inheemse bloemen. Hier komen veel vlinders en bijen op af. Zo hebben we de zeldzame koninginnenpage gezien.

Het is een broedgebied voor veel vogels, zoals de gele kwikstaart. 3 paartjes hebben, verscholen tussen de bloemen en planten, gebroed. Ze profiteren van de vele insecten. Ook zijn er sporen gevonden van een otter. Daarnaast waren de visarend, sneeuwgors en reuzenstern er te gast. Ook de nachtelijke bezoeken van de meervleermuis aan de oevers rond en op Strandeiland zijn bijzonder.

Strandeiland is als groot braakliggend terrein ook een goed broedgebied voor de kleine plevier, kleine mantelmeeuw en scholekster.

Rietmoeras aantrekkelijk voor vogels
Het rietmoeras dat is aangelegd, blijft straks een deel van Strandeiland. Dat riet is ook voor vogels erg interessant. Zij gaan er broeden. Het moeras vormt een goede schakel tussen de Diemer Vijfhoek en Amsterdam Noord. We versterken zo de ‘snelwegen’ voor vogels.

Honden verstoren de natuur
Honden kunnen de broedende vogels verstoren. Daarom een verzoek: niet wandelen of de hond uitlaten op Strandeiland. Het is een bouwterrein en daarom onveilig. Maar ook leven er juist dankzij de rust en stilte veel dieren, zoals vossen, otters, slangen en beschermde vogels. Er staan hekken om het bouwterrein.

Hoe gaat het verder?
Ook in de bouw maken we plekken voor vogels en vleermuizen. Er komen groene straten, parken, natuurvriendelijke oevers en groene kademuren. Op deze manier krijgen veel planten en dieren uiteindelijk een plek.

Maar niet alle soorten blijven. Sommige dieren hebben bijvoorbeeld een uitgestrekt en rustig landschap nodig en dat is er straks niet meer.


Deel dit: