Bericht

Zuidoever Centrumeiland verboden terrein

Geplaatst op 15 april 2024, 17:21 uur
Illustration

De Zuidoever van Centrumeiland is een natuurgebied. De natuur krijgt hier alle ruimte. Het gebied is afgezet met een hek. Dat is nodig om bloemen, planten en de leefomgeving van dieren te beschermen. Mensen en huisdieren mogen niet achter dit hek komen. Het is verboden terrein.

Natuuroever
We zien dat er veel mensen en huisdieren op de Zuidoever komen. De Zuidoever is een natuuroever met verschillende gras- en kruidensoorten, orchideeën, oeverplanten en bomen. Er zijn ook verblijfsplekken voor dieren zoals padden, vleermuizen, de ringslang en de oeverzwaluw. De Zuidoever vormt een belangrijke groene verbinding met de Diemer Vijfhoek die aan de overkant van het water ligt.

Broedseizoen
Het broedseizoen is net begonnen. Vogels maken nu op de Zuidoever nesten en broeden. Als mensen of honden op de Zuidoever komen, kunnen zij dit verstoren. Vogels of eenden verlaten dan hun nest en komen niet meer terug. De jonge vogels gaan dan uiteindelijk dood.

Blijf achter het hek
De Zuidoever is afgeschermd met een hek. Het hek staat er met een reden. Help de groei van bloemen en planten en het leefgebied van dieren te beschermen en ga niet voorbij het hek. Om de natuur en het open water toch goed te kunnen beleven, ligt er een wandelpad langs het glooiende landschap. Er is ook een uitrengebied voor honden. Dat is ook toegankelijk voor gehandicapten.

Zonder Zuidoever geen Centrumeiland
Bij het maken van Centrumeiland hebben we onderwaternatuur weggehaald. Volgens de vergunning moeten we deze natuur op het land compenseren. Dit doen we bij de Zuidoever. Zonder de Zuidoever had Centrumeiland dus nooit bestaan.

Contact
Martijn Kruijf, omgevingsmanager
m.kruijf@amsterdam.nl 
06 5141 9935

Deel dit:
1 reactie

A

vr 19 april 2024 20:45
This is happening, and it will continue happening, because Zuidoever is the only green area in the neighborhood. It's fine to have a fenced nature reserve, but it's not OK to create a concrete wasteland outside of it. The dog area is tiny and inadequate for the number of dogs already living in the ne... lees meer