Eva van Dijk

Toekomstige bewoner, voorzitter wooncoöperatie Stroom
Wie is Eva?

Ik ben één van de initiatiefnemers van wooncoöperatie Stroom. We gaan 30 middenhuurwoningen realiseren op kavel 5.01, op de hoek van  het Srefidensiplein. Een wooncoöperatie staat in het teken van sociaal en duurzaam samenleven. Er komen gemeenschappelijke ruimtes en faciliteiten. We streven naar een zo duurzaam mogelijk pand, minstens energieneutraal maar hebben tegelijkertijd te maken met beperkte financiële speelruimte. Ervaringen, tips en adviezen van andere eilandbewoners hierover zijn van harte welkom! 


In onze plint (pleinkant) is ruimte voor een ondernemer/ ondernemers. Er is een horecavergunning beschikbaar. In 2024/ 2025 gaan we op zoek naar een partij of partijen die deze ruimte kan/ kunnen huren. 


We zijn een multigenerationele wooncoöperatie, wat betekent dat we er altijd voor zorgen dat de bewonersgroep een mix is van alle leeftijden en huishoudsamenstellingen. 


In november 2023 hebben we de optieovereenkomst getekend. 2024 staat in het teken van ontwikkeling, financiering en voorbereiding van de bouw. 2025 staat in het teken van de bouw. Vanaf ergens begin 2026 hopen we op het prachtige Centrumeiland te wonen.