Project

Eilandraad Centrumeiland

Geplaatst op 28 juni 2024, 16:59 uur
Illustration

Er is een Eilandraad op Centrumeiland. Het doel van de 'Eilandraad' is om samen met de omgevingsmanagers(s) van de gemeente, structureel te toetsen hoe de uitvoering op Centrumeiland door de bewoners wordt ervaren en om te inventariseren waar behoefte aan is. In de 'Eilandraad' worden vragen gesteld als: 'zitten we op de goede weg?'. En 'zou er iets anders moeten / kunnen?'

Om de 6 weken spreken de leden van de Eilandraad elkaar, de ene keer online, de andere keer live in de keet op Centrumeiland. We lopen dan de agenda door en bespreken de nieuwe actiepunten. Via een app-groep houden we elkaar op de hoogte in de tussentijd.

Heb jij ideeën, vragen of verbeterpunten of wil je lid worden van de Eilandraad? Laat het ons weten!

Je kunt contact opnemen met Martijn Kruijf, Omgevingsmanager van Centrumeiland via mailadres M.Kruijf@amsterdam.nl.

Toelichting

Enkele projecten die al tot stand zijn gekomen vanuit de Eilandraad zijn de Welkomstborden 'Hé Chauffeur, wij wonen hier al' bij de toegangswegen, Bouwgaard 2 aan de Soewardistraat die steeds meeverhuist met de tijdelijke inrichting en het trapveldje naast het bomencarré dat binnenkort wordt aangelegd.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
Samen zorgen voor een leefbaar en veilig Centrumeiland ook in de tijdelijke situatie.
Idee
Deel dit: