Project

Bouwgroep Together4You

Geplaatst op 27 juni 2019, 12:22 uur

Op Centrumeiland worden kavels uitgegeven voor bouwgroepen.

Onlangs zijn we ingeloot voor 2 locaties: kavel 04-09 (tegenover de Muiderlaan) en kavel 08-02 (midden op het eiland). We gaan hiervoor 2 bouwgroepen vormen, met 14 respectievelijk 35 woningen. Het betreft een relatief jonge variant van zelfbouw: Medeopdrachtgeverschap. Hierbij werkt een bouwgroep samen met een ontwikkelaar en worden kennis, ervaring, zeggenschap en risico gedeeld.

ZCOOP49/Together4You is een initiatief van Building4You en Zondag CS Architecten. We staan aan het begin van het proces dus het is mogelijk om verregaande invloed te hebben op de uitgangspunten van het project!

Toelichting

In juni en juli organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten waar je geïnformeerd wordt over het project. We zullen dan vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat, over welk tijdspad we het hebben, wat je mag van verwachten van de locatie, van de bouwgroep en natuurlijk van ons.

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 3 juli. We beginnen om 19:30 en zijn klaar om 21.00. 

U kunt u aanmelden door een mail te sturen naar together4you@zondagcs.nl.
Wij sturen u dan een mail met de adresgegevens van deze eerste bijeenkomst.

U kunt ook bellen naar 06-40511790.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
We maken met de bouwgroep een Plan van aanpak, dit wordt op 6 september ingediend bij de gemeente. Als het kavel gegund wordt beginnen we in oktober 2019 met de ontwerpfase en zullen we naar schatting eind 2022 opleveren.
Init.
Deel dit: